Karadağ nerede? Karadağ hangi ülkedir? Karadağ haritadaki yeri neresi? Karadağ nüfusu kaçtır?

Balkanlar’da bulunan Karadağ’ın, doğusunda Arnavutluk ve Kosova, kuzeyinde Sırbistan, batısında Hırvatistan, Bosna-Hersek, güneyinde Adriyatik Denizi yer alıyor. Peki, Karadağ nerededir? Karadağ neresi? Karadağ hangi ülkedir? Karadağ haritadaki yeri neresi? Karadağ nüfusu kaçtır? Karadağ hangi ülkeden ayrılmıştır? Sırbistan-Karadağ aynı ülke mi?

KARADAĞ NEREDE?

Balkanlar’da bulunan Karadağ’ın, doğusunda Arnavutluk ve Kosova, kuzeyinde Sırbistan, batısında Hırvatistan, Bosna-Hersek, güneyinde Adriyatik Denizi yer alıyor.. Başkenti, Podgorica’dır. Anayasasında Karadağ “demokratik, refah ve çevreci bir ülke” olarak tanımlanır.

Eski Yugoslavya’yı oluşturan altı cumhuriyetten biri olan Karadağ, Yugoslavya’nın parçalanmasından sonra, Sırbistan zoruyla Yugoslavya’ya katıldı. 2003 yılında Sırbistan-Karadağ olarak daha esnek bir federasyon çatısı oluşturuldu. Karadağ, 21 Mayıs 2006’da yapılan referandumla bağımsız olma kararı almıştır. 3 Haziran 2006’da ise Karadağ Parlamentosu, referandumda çıkan sonuca dayanarak Karadağ’ın bağımsızlığını ilân etti.

KARADAĞ HARİTADAKİ YERİ NERESİ?

Karadağ, Avrupa kıtasında bulunan bir ülkedir. Haritadaki yeri aşağıdaki gibidir:

KARADAĞ DİLİ NEDİR?

Osmanlı’dan sonra sık sık başka ülkelerin hakimiyeti altında kalan Karadağ, 8 Haziran 2006 yılında bağımsız olarak tanındı. Müslüman kitle ülkede en az nüfus olarak göze çarparken, Ortodoks Hristiyanlık Karadağ’daki baskın din şeklidir. Ancak hem İslam hem de Katolik Hristiyanlığın çok sayıda inananı var. Baskın Kilise, Sırp Ortodoks Kilisesi’dir, ancak Karadağ Ortodoks Kilisesi’ni oluşturan izler mevcut.

Ülkede hakim diller ise şöyle; en yoğun konuşulan dil Karadağca/Sırpça iken, Boşnakça, Arnavutça, Hırvatça’da hakim dille arasında yer alıyor.

KARADAĞ TARİHİ

Karadağ’ın eski halkı Arnavutlardan oluşur. VII. yüzyılda İmparator Herakliyus zamanında, Sırplar da oraya yerleştirilmiştir. Osmanlılar, Rumeli’ye geçip fetihlere giriştikleri sıralarda Karadağ, Venedik Cumhuriyeti’nin tabiiyetinde idi. Osmanlı Devleti’nin Karadağ’daki fetihleri Sultan I. Murad dönemine rastlar. Zira ilk Osmanlı-Karadağ çatışması da I. Murat döneminde yaşanmıştır. İkinci Osmanlı-Karadağ çatışması Sultan I. Bayezid döneminde olmuştur. Bu seferde Osmanlı kuvvetleri Üsküp’ten çıkıp Zveçan ve Yeleç üzerinden Lim ve Tara nehirlerine kadar ulaşmıştır. Osmanlı Devleti’nin Karadağ’daki asıl fetihleri ise Fatih Sultan Mehmet döneminde olmuştur. Aslında Osmanlı Karadağ’ı tam olarak hakimiyetine almadı. Fatih, Karadağ’a bir nevi özerklik statüsü verdi ve bu durum Karadağlılar tarafından 1878 yılında Osmanlı’dan ayrılana kadar kullanıldı. Karadağlılar Osmanlı Devleti’nin hakimiyetine girişinden itibaren çok sayıda isyan çıkartmışlardır. Bununla birlikte Hersek isyanına da destek vermişlerdir.

1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Rusya’nın yanında yer alan Karadağ, Osmanlı ordusunun önemli bir kısmını Balkanlarda meşgul etmiş ve savaşın Rusya lehine dönmesinde büyük bir etken olmuştur. Savaş sonrası imzalanan Ayastefanos ve hemen ardından Berlin Antlaşması’yla bağımsızlığını kazanan Karadağ, böylece devletler platformunda yerini almıştır. Bağımsızlığını kazanmasının ardından onu ilk tanıyan Osmanlı Devleti olmuştur. Bağımsızlıkla birlikte Osmanlı Devleti ile diplomatik ilişkiler hız kazanmış ve çok önemli aşamalar kaydedilmiştir. Bu dönemde iki devlet ilişkilerinin iyi bir düzeye gelmesinde, hiç şüphesiz II. Abdülhamid’in Balkan politikasında sergilediği tavrın önemli bir rolü vardır. ıı. Abdülhamid döneminde, 30 yılı aşkın bir süre, küçük sınır çatışmaları bir kenara bırakılırsa, iki devlet arasında barışın hakim olduğu bir süreç göze çarpmaktadır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

II. Abdülhamid döneminde İstanbul Büyükçekmece başta olmak üzere Zonguldak Ereğli gibi yerlerde, taş işçisi, kuyucu, maden işçisi, bekçilik vb. iş kollarında çalışan Karadağlıların sayısında artış görülmüştür. Bunun yanında İstanbul’daki okullarda bizzat Abdülhamid’in bursuyla okuyan Müslüman ve Hristiyan Karadağlıların sayısı önemli bir seviyeye ulaşmıştır. Türkiye’de yaşayan Boşnakların önemli bir kısmı 1910’lu yıllarda Karadağ’dan gelmiştir. 5 Haziran 2017 tarihinde NATO’ya katıldı. Türkiye’nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Haberler.com – Gündem

Haberler

İlginizi Çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.